Publication
Title
Social engineering: de mens als zwakke schakel in ICT-beveiliging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Informatie : maandblad voor de informatievoorziening / Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking; Nederlands Genootschap voor Informatici. - Den Haag, 1950 - 2016
Publication
Den Haag : 2010
ISSN
0019-9907
Volume/pages
52 :5 (2010) , p. 44-55
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.10.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference