Publication
Title
Informatiestromen en kettingmigratie in de migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Publication
's-Hertogenbosch : 2009
ISSN
0923-5817
Volume/pages
26(2009), p. 22-43
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 15.10.2010
Last edited 21.10.2014
To cite this reference