Publication
Title
Cîteva observaţii privind folosirea articolului definit şi a articolului adjectival
Author
Language
Romani
Source (book)
Actele congresului al V-lea al filologilor români
Publication
Bucureşti : Limbă şi Literatură , 1994
Volume/pages
p. 14-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference