Publication
Title
Letterheren als exacte wetenschappers? Recensie: Greet Draye: Laboratoria van de natie: literaire genootschappen in Vlaanderen, 1830-1914
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
0038-7479
Volume/pages
52:3(2010), p. 371-374
ISI
000282540200013
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 19.10.2010
Last edited 02.01.2019
To cite this reference