Publication
Title
De rol van vocaalduur bij de categorisatie van onbeklemtoonde Nederlandse klinkers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Voor Magda : artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. - Gent, 2010
Publication
Gent : Academia Press, 2010
ISBN
978-90-382-1657-7
Volume/pages
p. 347-361
IR - Boek naar hoofdstuk
De rol van vocaalduur bij de categorisatie van onbeklemtoonde Nederlandse klinkers / Kloots, H. - Gent, 2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.10.2010
Last edited 09.05.2016
To cite this reference