Title
Weerslag van de gezondheidstoestand van het tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid op de tuchtprocedure en de tuchtrechtelijke bestraffing (noot onder RvS 29 mei 2008, nr. 183.532)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
(2009) , p. 44-48
ISSN
0775-3217
vabb
c:vabb:288813
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle