Publication
Title
Weerslag van de gezondheidstoestand van het tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid op de tuchtprocedure en de tuchtrechtelijke bestraffing (noot onder RvS 29 mei 2008, nr. 183.532)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2009) , p. 44-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 25.10.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference