Title
Weerslag van de gezondheidstoestand van het tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid op de tuchtprocedure en de tuchtrechtelijke bestraffing (noot onder RvS 29 mei 2008, nr. 183.532) Weerslag van de gezondheidstoestand van het tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid op de tuchtprocedure en de tuchtrechtelijke bestraffing (noot onder RvS 29 mei 2008, nr. 183.532)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
(2009) , p. 44-48
ISSN
0775-3217
vabb
c:vabb:288813
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle