Publication
Title
De schorsende werking van het beroep bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken (noot onder RvS 5 maart 2009, nr. 191.146)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2009), p. 271-272
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.10.2010
Last edited 12.01.2018
To cite this reference