Publication
Title
Het beroepsgeheim van de advocaat van het bestuur als uitzondering op de openbaarheid van bestuur (noot onder RvS 28 januari 2009, nr. 189.864)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2009), p. 283-284
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.10.2010
Last edited 12.01.2018
To cite this reference