Publication
Title
Intensief verward: het delirium op intensieve zorg
Author
Language
Dutch
Source (book)
Binnenste buiten, intensief bekeken: jaarboek 2006 Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen
Publication
Ghent : International Center for Reproductive Health , 2006
ISBN
9078128135
Volume/pages
p. 47-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.10.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference