Publication
Title
Musica dono data: historiek, samenstelling en betekenis van de 18de-eeuwse collectie van het Mechelse Aartsbisschoppelijk Archief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kathedraal verklankt. - Leuven, 2010
Source (series)
Cahiers van het IvOK. - Leuven; 15
Publication
Leuven : Acco , 2010
ISBN
978-90-334-7562-7
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.11.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference