Publication
Title
Gezondheid en kinderrechten: hebben kinderen zonder papieren een recht op gezondheid?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kinderen niet tegelaten? Ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde / Dierickx, K. [edit.]
Publication
Leuven : Davidsfonds , 2010
ISBN
9789058266507
Volume/pages
p. 91-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.11.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference