Title
De verjaringstermijn in het ambtenarentuchtrecht: rechtsonzekerheid troef!
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Subject
Law
Source (book)
Voorafname op vriendschap : vrienden schrijven voor Dirk Lindemans bij zijn 60e verjaardag. - Brugge, 2010
ISBN
978-90-486-0679-5
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle