Publication
Title
De verjaringstermijn in het ambtenarentuchtrecht: rechtsonzekerheid troef!
Author
Language
Dutch
Source (book)
Voorafname op vriendschap : vrienden schrijven voor Dirk Lindemans bij zijn 60e verjaardag. - Brugge, 2010
Publication
Brugge : Die Keure, 2010
ISBN
978-90-486-0679-5
Volume/pages
p. 19-40
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.11.2010
Last edited 11.09.2014
To cite this reference