Publication
Title
Navigeren doorheen artikel 6 EVO-verdrag c.q. artikel 8 Rome I: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht: een analyse vanuit de vraag naar de betekenis voor het internationaal arbeidsrecht van de zaak Intercontainer Interfrigo (C-133/08)
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Arbeidsrechtelijke annotaties
Publication
2010
ISSN
1568-6639
Volume/pages
1(2010), p. 49-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.11.2010
Last edited 12.01.2018
To cite this reference