Publication
Title
Constitutionele toetsing in een democratie zonder volk: een kelseniaanse rechtvaardiging voor het Europees Hof van Justitie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtsphilosophie en rechtstheorie / Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts [Nederland] - Rotterdam, 1973 - 1979
Publication
Rotterdam : Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts , 2010
ISSN
0165-0831
Volume/pages
39 :2 (2010) , p. 107-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 18.11.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference