Publication
Title
Jean Prolo, waer bestu bleven? Speuren naar de bronnen van 'gewone mensen' in de 19de-eeuwse archieven
Author
Language
Dutch
Source (book)
Terug naar de bron(nen): taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen / Vandenbussche, Wim [edit.]
Publication
Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde , 2004
Volume/pages
p. 19-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 19.11.2010
Last edited 22.08.2023
To cite this reference