Publication
Title
Modafinil bij psychiatrische aandoeningen : de veelbelovende status opnieuw bekeken
Author
Abstract
achtergrond Modafinil, een stimulerend middel dat de waakzaamheid bevordert bij narcolepsie en daarnaast ook cognitieve functies versterkt, heeft in de psychiatrie reeds twee decennia de status van een veelbelovend product. Vandaag de dag moeten we echter vaststellen dat het gebruik hiervan bij andere aandoeningen dan narcolepsie op zich laat wachten. doel Een overzicht geven van de huidige stand van zaken omtrent het gebruik en de doeltreffendheid van modafinil bij psychiatrische aandoeningen. methode Relevante placebogecontroleerde onderzoeken werden verzameld via PubMed (Medline) en Web of Science. resultaten Modafinil wordt experimenteel gebruikt bij adhd, stemmingsstoornissen, schizofrenie en middelenafhankelijkheid. Het middel heeft op verscheidene klinische en cognitieve maten positieve, maar veelal wisselende resultaten in vergelijking met placebo. Modafinil bereikt snel effect, binnen een week, maar dit stabiliseert na verloop van tijd. conclusie Modafinil heeft vooral positieve resultaten bij adhd, depressie en cocaïneafhankelijkheid op respectievelijk maten van aandacht en hyperactiviteit, vermoeidheid, en cocaïnegebruik. Er is echter meer placebogecontroleerd onderzoek met langere follow-upperioden en grotere populaties nodig om de veiligheid van het product te verzekeren en de indicatiestelling te verfijnen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2010
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
52 :11 (2010) , p. 763-773
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.11.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference