Publication
Title
Experimentele monitoring: niet maaien in moeradelen van de Drentse Aa: tussenrapportage gegevens vegetatie en maaiveldhoogte voor het jaar 2009
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE; 010-R137
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 2010
Volume/pages
54 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.11.2010
Last edited 10.07.2013
To cite this reference