Publication
Title
Personeelsevaluatie in onderwijs. Een onderzoek naar de wenselijkheid van juridische bescherming van de professionele autonomie van de leraar in het kader van de evaluatieperiode
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2010
ISSN
0778-0443
Volume/pages
6(2010), p. 500-524
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 30.11.2010
Last edited 12.01.2018
To cite this reference