Publication
Title
Socio-emotionele geïntegreerde leerlingenbegeleiding op school: de constructvaliditeit en betrouwbaarheid van de SEG-vragenlijst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. - Groningen
Publication
Groningen : H.D. Tjeenk Willink , 2010
ISSN
0165-0645
Volume/pages
87 (2010) , p. 394-411
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Whole school social and emotional guidance: a theoretical model
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 30.11.2010
Last edited 22.08.2023
To cite this reference