Publication
Title
Socio-emotionele geïntegreerde leerlingenbegeleiding op school: de constructvaliditeit en betrouwbaarheid van de SEG-vragenlijst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Publication
2010
Volume/pages
87 (2010) , p. 394-411
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Whole school social and emotional guidance: a theoretical model
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 30.11.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference