Publication
Title
Socio-emotionele geïntegreerde leerlingenbegeleiding op school: de constructvaliditeit en betrouwbaarheid van de SEG-vragenlijst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Publication
2010
Volume/pages
87(2010), p. 394-411
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 30.11.2010
Last edited 21.10.2014
To cite this reference