Publication
Title
Code eclecticism: linguistic variation and code alternation in the chat language of Flemish teenagers
Author
Abstract
This paper deals with written chat language produced by West‐Flemish teenagers. By analyzing some exemplary data in a quantitative and a qualitative way, it is demonstrated that the chatspeak of the adolescents reflects the wide range of varieties which belong to the verbal repertoire of the youngest generation. The teenagers generally create a regional style but do not aim at rendering local dialect speech faithfully. The medium appears to offer the teenagers an opportunity to appropriate (written) Dutch and transform it into a multilayered heterogeneous variety by combining several varieties of Dutch in a very eclectic way. Finally, it is argued that the findings question the polarized view of Dutch in Flanders that has been prominent in the public debate both amongst linguists and non‐linguists in the past decades. Dit artikel doet verslag van onderzoek naar de geschreven chattaal van West‐Vlaamse tieners. Kwantitatieve en kwalitatieve data‐analyses tonen dat de chatspeak van de adolescenten een afspiegeling biedt van het hele scala aan variëteiten die tot het linguïstische repertoire van de jongste generatie behoren. De tieners creëren een soort regionale stijl, maar zij beogen geen accurate weergave van (hun) dialect. Het chatmedium biedt hen de mogelijkheid om zich het (geschreven) Nederlands toe te eigenen en het te transformeren in een gelaagde en heterogene variëteit door een heel eclectische combinatie van verschillende variëteiten. Vanuit deze bevindingen worden er vragen gesteld bij de gepolariseerde visie die de jongste decennia het publieke debat rond het Nederlands in Vlaanderen gedomineerd heeft.
Language
English
Source (journal)
Journal of sociolinguistics. - Oxford
Publication
Oxford : 2010
ISSN
1360-6441
DOI
10.1111/J.1467-9841.2010.00458.X
Volume/pages
14 :5 (2010) , p. 657-677
ISI
000284615600005
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identifier
Creation 02.12.2010
Last edited 23.08.2022
To cite this reference