Publication
Title
De sociale gelaagdheid van schoolse achterstand in GOK en niet-GOK scholen
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voo Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2010:06
Publication
Antwerpen : UA, 2010
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.12.2010
Last edited 04.09.2013
To cite this reference