Publication
Title
De sociale gelaagdheid van schoolse achterstand in GOK en niet-GOK scholen
Author
Abstract
Dit CSB-bericht behandelt de sociaal bepaalde ongelijkheid in het Vlaams lager onderwijs in relatie tot het GOK-beleid. We kijken in het bijzonder naar de sociale gelaagdheid van het oplopen van onderwijsachterstand in het lager onderwijs voor zowel GOK-scholen als niet- GOK-scholen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data die verzameld werden in het kader van de Vlaamse survey Gezinnen, Zorg en Opvang, vertrekkend van een representatief staal van gezinnen met kinderen. Het oplopen van schoolachterstand in het Vlaams basisonderwijs is een zeer sterk sociaal gelaagd fenomeen. Er wordt ook vastgesteld dat de GOK-scholen minder dan verwacht verschillen van niet-GOK-scholen inzake het sociaal profiel en het welbevinden van hun leerlingen. Verder tonen de analyses ook aan dat het verband tussen sociale achtergrond en schoolse achterstand niet consequent sterker is in GOK-scholen dan in niet-GOK-scholen. Er zijn indicaties dat deze bevindingen minstens voor een deel verband houden met de criteria die gebruikt worden om de GOK-middelen toe te wijzen.
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voo Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2010:06
Publication
Antwerpen : UA , 2010
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.12.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference