Publication
Title
W. Rauws en M. Stroobant (eds.) Sociale en economische grondrechten, Artikel 23 GW: een stand van zaken na twee decennia
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
11(2010), p. 600
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.12.2010
Last edited 25.04.2017
To cite this reference