Publication
Title
Scaldis geketend: percepties van het economisch welvaren van de stad Antwerpen of de genese van een handelsideologie (zestiende-negentiended eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geschiedenis. - Groningen, 1920, currens
Publication
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2010
ISSN
0040-7518 [print]
2352-1163 [online]
Volume/pages
123:4(2010), p. 486-503
ISI
000285230100002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 20.12.2010
Last edited 28.04.2017
To cite this reference