Publication
Title
Opportunisme, corporatisme en progressiviteit: conflicten en vertogen van corporatieve belangengroepen in het stedelijk milieu van het achttiende-eeuwse Mechelen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2010
ISSN
1572-1701
Volume/pages
7:4(2010), p. 3-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.01.2011
Last edited 23.12.2015
To cite this reference