Publication
Title
Milieuvriendelijk gedrag: twee wegen naar hetzelfde doel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Oikos: denktank voor sociaal-ecologische verandering
Publication
2010
Volume/pages
55 (2010) , p. 60-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.01.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference