Publication
Title
De rechtspositie van de minderjarige in het gezondheidsrecht, in het bijzonder in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kinderrechtengids (KIDS) : commentaren, regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie over de maatschappelijke en juridische positie van het kind. - Gent, 1994 - 2006
Publication
Gent : Mys & Breesch , 1994
ISBN
90-5462-059-5
Note
Deel 1, 1.6, 31 p.
Continued by: Reeks KIDS. - Brussel
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference