Publication
Title
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van ziekenhuizen en ziekenhuisgeneesheren
Author
Language
Dutch
Source (book)
De aansprakelijkheid in ziekenhuisverband
Publication
Gent : Mys & Breesch , 1994
ISBN
90-5462-058-7
Volume/pages
p. 45-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference