Publication
Title
Schildpad of haas? Implementatie van de kKaderrichtlijn Water in Nederland en Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tien jaar ervaring met de Europese Kaderrichtlijk Water: ambities en ambivalenties / Arend, van der, Sonja [edit.]; et al.
Publication
Delft : Eburon, 2010
ISBN
9789059724709
Volume/pages
p. 49-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 13.01.2011
Last edited 10.09.2014