Title
Wiskunde en biologie
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Jaarboek van de Vereniging voor Biologieleerkrachten
Volume/pages
(2005)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle