Publication
Title
Wiskunde en biologie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Verslagboek van het Internationaal Symposium 'Wiskundeonderwijs in Vlaanderen en Europa: een stand van zaken en perspectieven voor de toekomst', Leuven 23-24 augustus 2005
Publication
2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.01.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference