Publication
Title
De precontractuele fase als ontmoetingsplaats voor buitencontractuele aansprakelijkheid: de schade ten gevolge van tekortkomingen tijdens de precontractuele fase nader geanalyseerd
Author
Language
Dutch
Source (book)
De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid / Aguirre, Miren. - Brugge, 2010
Source (series)
Onderzoeksgroep voor verbintenissenrecht / Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht K.U.Leuven en U.C.L.; Groupe de Recherche en Droit des Obligations U.C.L. et K.U.Leuven. - Brugge; 3
Publication
Brugge : Die Keure , 2010
ISBN
978-90-486-0609-2
Volume/pages
p. 137-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.01.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference