Title
De precontractuele fase als ontmoetingsplaats voor buitencontractuele aansprakelijkheid: de schade ten gevolge van tekortkomingen tijdens de precontractuele fase nader geanalyseerd
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Subject
Law
Source (book)
De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid / Aguirre, Miren. - Brugge, 2010
Source (series)
Onderzoeksgroep voor verbintenissenrecht / Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht K.U.Leuven en U.C.L.; Groupe de Recherche en Droit des Obligations U.C.L. et K.U.Leuven. - Brugge; 3
ISBN
978-90-486-0609-2
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle