Publication
Title
Review: De Dijn, H., Spinoza: de doornen en de roos
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie = Bijdragen: international journal in philosophy and theology
Publication
2010
Volume/pages
71:3(2010), p. 342-343
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.01.2011
Last edited 19.07.2013
To cite this reference