Publication
Title
Art. 16 t/m 27 Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
Publication
Mechelen : kluwer , 2010
ISBN
90-5583-130-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 01.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference