Title
Art. 16 t/m 27 Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Mechelen :kluwer, [*]
Subject
Law
Source (book)
Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
ISBN - Hoofdstuk
90-5583-130-1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle