Publication
Title
De bepaling van de koopprijs door een derde : een bindende derdenbeslissing (noot onder Hof van cassatie, 31 oktober 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
73:30(2009-2010), p. 1258-1261
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 01.02.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference