Publication
Title
Een 32-jarige man met rediciverende keelklachten ; een 37-jarige man met diffuse spier- en gewrichtspijn
Author
Abstract
Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) komen vaak voor bij homoseksuele mannen. Syfilis is de door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) meest geregistreerde soa bij mannen (29%) van wie 84% homoseksueel is. Syfilis presenteert zich in het eerste stadium meestal met een sjanker op de inoculatieplaats. Naast genitale laesies kunnen ook anorectale en orale laesies ontstaan. Sjankers genezen spontaan, zonder therapie, binnen 3-6 weken. Uit het jaarrapport van het WIV (2007) blijkt dat, bij de meeste van de patiënten bij wie syfilis werd gediagnosticeerd (53%), mannen om een andere reden dan een soa-klacht consulteerden. De kans op transmissie na seksueel contact bedraagt 30%. Een regelmatige soa-screening bij homoseksuele mannen is aan te raden. Patiënt A, een 32-jarige man, biedt zich aan met recidiverende keelklachten. Uit de voorgeschiedenis blijkt dat hij een homoseksueel is die af en toe onveilige orale contacten heeft. Bij klinisch onderzoek zien we een witte macula op de tonsil. Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat deze man syfilispositief is. Patiënt B, een 37-jarige man, komt op raadpleging vanwege hoofdpijn en diffuse gewrichts- en spierpijnen. Na 6 weken presenteert hij zich met een rash, voornamelijk op de romp. Bij bloedonderzoek blijken de syfilistesten positief te zijn. Sinds 2000 is er in Antwerpen een opkomst van het aantal patiënten met syfilis, voornamelijk de "dark rooms" in de discotheken zijn risicovol. Het is belangrijk hen op regelmatige basis te screenen op soa's. Bij het zien van een ulceratie moet een soa altijd in het diagnostisch landschap worden opgenomen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2011
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
67 :2 (2011) , p. 78-81
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference