Publication
Title
Overgeneralisatie in tweede dialectverwerving : het belang van typefrequentie voor de productiviteit van kenmerken en voor het proces van dialectverandering
Author
Language
Dutch
Source (book)
Voor Magda : artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. - Gent, 2010
Publication
Gent : Academia Press, 2010
ISBN
978-90-382-1657-7
Volume/pages
p. 525-540
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.02.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference