Publication
Title
Enkele Ekerse gezagsdragers en hun verwanten in de 14de en 15de eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek / Heemkring Ekeren. - Ekeren, 1983 - 2012
Publication
Ekeren : 2009
ISSN
0771-8144
Volume/pages
27(2009), p. 40-50
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.02.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference