Publication
Title
Gemeentelijke belastingheffing op onroerende goederen en het verbod voor de gemeenten om op grondslag van de personenbelasting een soortgelijke belasting te heffen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74:3(2010-2011), p. 111-115
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.02.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference