Title
Is er nood aan privatisering van het straf(proces)recht? Een aanzet tot reflectie vanuit rechtseconomische invalshoekIs er nood aan privatisering van het straf(proces)recht? Een aanzet tot reflectie vanuit rechtseconomische invalshoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
article
Publication
Mortsel,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
5(2010):1, p. 13-50
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:289475
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle