Title
Is er nood aan privatisering van het straf(proces)recht? Een aanzet tot reflectie vanuit rechtseconomische invalshoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
5(2010) :1 , p. 13-50
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:289475
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle