Publication
Title
De totstandkoming van een Ruusbroec-uitgave : een persoonlijke geschiedenis. Rede uitgesproken door Guido de Baere s.J. bij de viering van zijn emeritaat, Antwerpen, UA, Hof van Liere, 23 september 2006
Author
Language
Dutch
Source (book)
De letter levend maken : opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag. - Leuven, 2010
Source (series)
Miscellanea Neerlandica. - Leuven; 39
Publication
Leuven : Peeters , 2010
ISBN
978-90-429-2441-3
Volume/pages
p. 3-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 16.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference