Publication
Title
Spoorwegveiligheid in België : van technologie naar een integrale veiligheidscultuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
De veiligheid van het spoorwegennet in België, doc 53 0444/003, bijlagen / Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
Publication
Brussel : 2011
Volume/pages
p. 352-404
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference