Publication
Title
Het ontstaan van de middeleeuwse heiligencultus
Author
Language
Dutch
Source (book)
De drie Romes : heiligenlevens, vormen van verering en intellectuele debatten in de Westerse Middeleeuwen, in Byzantium en in de Slavische tradities / Praet, Danny [edit.]; e.a.
Publication
Gent : Academia Press , 2010
ISBN
9789038216454
Volume/pages
p. 7-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference