Publication
Title
Erkenning van plaatselijke geloofsgemeenschappen: een vernieuwend hoofdstuk in de Vlaamse eredienstenwetgeving
Author
Language
Dutch
Source (series)
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Publication
Gent : Larcier, 2011
ISBN
978-2-8044-4540-9
Volume/pages
156 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.02.2011
Last edited 12.09.2014
To cite this reference