Publication
Title
Publiekrechtelijke rechtspersonen en de nieuwe bemiddelingswet van 21 februari 2005 (kanttekening)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
69:32(2005-2006), p. 1274-1278
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 21.02.2011
Last edited 06.03.2018