Publication
Title
De verkiezingen van 2009 : resultaten en algemene tendensen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De stemmen van het volk : een analyse van het kiesgedrag in Vlaanderen en Wallonië op 7 juni 2009. - Brussel, 2010
Publication
Brussel : VUBPress, 2010
ISBN
978-90-5487-735-6
Volume/pages
p. 7-28
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De stemmen van het volk : een analyse van het kiesgedrag in Vlaanderen en Wallonië op 7 juni 2009
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.02.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference