Publication
Title
Opkomstplicht en politieke kennis : de onwetende burger aan het woord?
Author
Language
Dutch
Source (book)
De stemmen van het volk : een analyse van het kiesgedrag in Vlaanderen en Wallonië op 7 juni 2009. - Brussel, 2010
Publication
Brussel : VUBPress , 2010
ISBN
978-90-5487-735-6
Volume/pages
p. 143-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference