Publication
Title
Ein Dichterporträt ans Licht gebracht : recensie n.a.v. Jozef Janssens, In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. - Hilversum, 1994, currens
Publication
Hilversum : Verloren, 2007
ISSN
0929-8592
Volume/pages
14:2(2007), p. 171-174
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 23.02.2011
Last edited 06.03.2018