Publication
Title
Kle(u)ren maken de man: de relatie natura-nutritura in de 'Ferguut'
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wijsheid komt met de jaren : een carrière van vele kanten bekeken
Publication
Utrecht : 2005
ISBN
90-810321-1-9
Volume/pages
p. 43-49
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 23.02.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference