Publication
Title
De Verhulstvergelijking en backpropagation: onderzoekingen naar de chaotische natuur van het backpropagation algoritme
Author
Language
Dutch
Source (book)
Cijfermatig bekeken...: liber amicorum Michel Willems / Ceuster, de, Marc [edit.]
Publication
Gent : Mys & Breesch , 1995
Volume/pages
p. 51-65
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference