Publication
Title
Verantwoordelijkheid van partijen bij het instellen van cassatieberoep
Author
Language
Dutch
Source (book)
Verantwoordelijkheid en recht : eerste facultair congres Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen, 14 november 2008 / Adams, M. - Mechelen, 2008
Publication
Mechelen : Kluwer, 2008
Volume/pages
p. 181-192
Number
978-90-465-1922-6
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference